KNV Noodhulp: Er zijn momenteel geen aanvragen.

Er zijn momenteel geen aanvragen voor noodhulp. Op het moment dat er een calamiteit voordoet worden aangemeldde EHBO hulpverleners automatisch gemaild.

ORGANISATIE STRUCTUUR

Zoals gebruikelijk valt de landelijk coördinatie onder het Hoofd Opleidingen van de KNV EHBO. Deze specifieke bestuursfunctionaris is verantwoordelijk voor de aansturing en maakt daarbij gebruik van een team vrijwilligers.

De dagelijkse leiding ligt, traditiegetrouw, bij een van de bestuursleden uit het district waar de calamiteit zich bevindt. In dit geval het bestuurslid hulpverlening van het district Noord-Brabant & Limburg. Er zijn ook vrijwilligers uit andere provincies betrokken bij de dagelijkse leiding.

Het platform KNV Noodhulp is er op gericht om zorgverleners en KNV leden met elkaar in contact te brengen. Zorgverleners dienen zelf te controleren of de aangeboden leden passen in het kwaliteitsschema van hun organisatie.