KNV Noodhulp: assistentie bij vacinatie COVID-19

Vanuit diverse GGD bureau’s in Nederland komt de vraag of wij kunnen assisteren tijdens de komende vaccinatieronden. Graag verzoeken wij u om in uw afdeling of district te informeren of er EHBO’ers beschikbaar zijn om te assisteren bij deze monsterklus.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO activeert haar Noodhulp Organisatie ten behoeve van de zorg rondom het coronavirus (COVID-19). Door het netwerk te activeren wordt er een vervolg gegeven aan een jarenlange traditie waarbij mensen met een EHBO-diploma zorg gaan verlenen aan mensen in nood. Tijdens deze coronapandemie zijn onze vrijwilligers beschikbaar voor inzet bij professionele zorgorganisaties zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en GHOR/GGD.

Het KNV Noodhulp netwerk is voor het laatst geactiveerd tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Tijdens deze crisis hebben de vrijwilligers van de KNV EHBO de driedaagse noodopvang locaties van diverse gemeenten voorzien van eerste hulp.

ORGANISATIE STRUCTUUR

Zoals gebruikelijk valt de landelijk coördinatie onder het Hoofd Opleidingen van de KNV EHBO. Deze specifieke bestuursfunctionaris is verantwoordelijk voor de aansturing en maakt daarbij gebruik van een team vrijwilligers.

De dagelijkse leiding ligt, traditiegetrouw, bij een van de bestuursleden uit het district waar de calamiteit zich bevindt. In dit geval het bestuurslid hulpverlening van het district Noord-Brabant & Limburg. Er zijn ook vrijwilligers uit andere provincies betrokken bij de dagelijkse leiding.

Het platform KNV Noodhulp is er op gericht om zorgverleners en KNV leden met elkaar in contact te brengen. Zorgverleners dienen zelf te controleren of de aangeboden leden passen in het kwaliteitsschema van hun organisatie.